Att designa en förpackning

En mycket viktig del i att ta en produkt från idé till butikshyllan är dess förpackning. Förpackningen är det första intrycket en kund får av produkten, och det första intrycket är som bekant det viktigaste. När kunden står i butiken och väljer mellan två olika produkter har han eller hon oftast inget annat att gå på än förpackningen för att bestämma sig, och då gäller det naturligtvis att förpackningen representerar sin produkt väl.

En viktig del är självklart etiketten eller trycket på förpackningen. Det ska spegla vad din produkt står för, både estetiskt och praktiskt, genom en snygg design och en informativ beskrivning av produkten. Om din produkt uppfyller kraven för exempelvis Svanen-märkningen, Fairtrade-märkningen eller en annan märkning gäller det också att placera dem på ett synligt ställe.glass-255281_640

Något annat som spelar in på kundens val är hur förpackningen känns, det vill säga vad den väger, hur stor den är och om den är lätt att använda. Om man har en produkt som används lite i taget kan det till exempel vara en bra idé att göra förpackningen återförslutningsbar.

Något annat som många konsumenter tänker på idag vid sitt val av produkt är förpackningens material och hur miljövänligt det är. Här spelar flera faktorer in, till exempel hur tungt materialet är (det vill säga hur mycket energi som har gått åt för att frakta produkten), hur energikrävande det är att skapa förpackningen och hur lätt det är att återvinna förpackningen. Detta är därför något som bör väga lika tungt när man tar beslut kring förpackningens design som dess utseende.

Om du håller på att starta en egen verksamhet kring en produkt som du har tagit fram, har du sannolikt fullt upp att tänka på saker som förpackningen och annan planering inför lanseringen. Då kan det vara skönt att till en början slippa vissa administrativa uppgifter som följer med att driva ett företag, till exempel att se till att fakturor betalas, och skicka påminnelser om de inte betalas. Genom att låta Fakturino hjälpa dig med factoring slipper du det problemet, och kan koncentrera dig på att designa en bra förpackning och sälja in din produkt.